Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geografie

Česká republika je vnitrozemský stát, nacházející se ve střední Evropě na severní a východní polokouli. Rozloha Česka činí 78 866 km2. Velikostí území se Česko řadí na 21. místo v Evropě a 113. místo ve světě. Česko má společné hranice se 4 státy: Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko (251,8 km). Celková délka hranice je 2290,2 km.

Povrch Česka má převažující ráz pahorkatin a vrchovin. Nejvýše položené místo je Sněžka (1603 m n. m.; Krkonoše, na státní hranici s Polskem). A naopak nejníže položené místo je Hřensko (115 m n. m.; hladina Labe na státní hranici s Německem).

Území Česka leží na hlavním evropském rozvodí, což znamená, že většina řek zde má své prameny a odvádí vodu do zahraničí, zatímco z okolních zemí přitéká jen malé množství. Nejdelší řeka je Vltava (433 km). Největší průměrný průtok má Labe. Největší vodní plochou se pyšní Lipno a největším objemem zadržované vody Orlík.

Počet obyvatel v České republice je 10 501 197. Převážná většina obyvatelstva (90,42 %) se hlásí k české národnosti. Dále je zde zastoupena národnost moravská, slovenská, polská, německá, ukrajinská, vietnamská a další. Úředním jazykem je čeština, kterou většina obyvatel používá jako svůj mateřský jazyk. V Česku je vysoký podíl obyvatelstva bez vyznání (59 %), nejvyšší mezi zeměmi střední a západní Evropy. Převládajícím náboženstvím je římskokatolické (27 %).

  1.